Linhof stativ för högt ställda krav när det gäller stabilitet och arbetsbelastning.